MTÜ Maria ja Lapsed meeskonnaga korraldame koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Pääste, Keskkonnaameti, Kaitseliidu, Ohvriabi jpt. 25. augustil kell 10.00 kuni 17.00 (päevakva täpsustamisel) Sõmeru põhikoolis haridusasutuste töötajatele ohutusõppust - Lääne-Virumaa ÄKK.
Õppus on suunatud haridusasutuses töötavatele võtmeisikutele (direktor, õpetajad, õppealajuhataja jt kooli meeskonna liikmed). Eesmärk on panna haridusasutuste töötajad realistlikult ohtlikesse olukordadesse, et tekiks valmisolek märgata, sekkuda ning abistada erinevates situatsioonides, näiteks vägivald klassis, suitsetamine kooliterritooriumil, lein koolis.
Ohutusõppusest saab osa võtta 15 Lääne-Virumaa kooli, igast koolist 4 liikmeline meeskond.
Registreeruda saab  kuni 01.06.2022, kuni kohtade täituvuseni lingil: 
Lääne-Virumaa ÄKK (google.com)
 MTÜ Maria ja Lapsed korraldavad õppepäeva Lääne-Virumaa ÄKK läbi maakondliku turvalisuse toetusvooru. Lisainformatsiooni ohutusõppuse kohta jagab MTÜ Maria ja lapsed juhatuse liige Kersti Suun-Deket, tel: 56 99 99 84 või emailil: kersti.suundeket@gmail.com