MTÜ Maria ja lapsed perekodu otsib nii oma Rakvere meeskonda kui Tudulinna  PEREVANEMA  ASSISTENTI


Tööle võtame kaks inimest: ühe Tudulinna ja ühe Rakvere

Töö kirjeldus

Perevanema assistent töötab perevanema juhendamisel peres elavate laste ja noortega toetades igapäevaelu toimimist ja abistab lastega väljasõitude läbiviimisel.

Perevanema assistendi tööaeg on paindlik (kokkuleppeline). 

Kandidaadilt eeldame:

Säravaid silmi ja enesekindlust

Positiivset minapilti ning tahet töötada eri vanuses laste ja noortega

Julgust eksida ja olla paindlik

Tahet õppida üheskoos laste, noorte ja meie meeskonnaga

Head suhtlemisoskust ning iseseisvust

Soovi õppida ja rakendada töös miljööteraapilisi töövõtteid

Valmisolekut teha vajaduspõhiselt ka perevanema asendaja tööd (haigused, puhkused)

Head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas

Vanust vähemalt 25 eluaastat

Vähemalt keskharidus/keskeriharidus

Juhilubade olemasolu ja valmisolekut teha väljasõite meie asutuse trantspordiga (B-kategooria sõiduauto ja väikebuss)

Varasem töökogemus laste/noortega

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume pidevalt arenevat töökeskkonda ja regulaarset supervisiooniprotsessis osalemise võimalust. Sõbralikku töökollektiivi ning järjepidevat koolitus- ja eneseteostusvõimalusi koos paindliku tööajaga. Võimalust olla osa miljööteraapilise lähenemisviisiga meeskonnast. 

Kandideerimiseks palume saata  hiljemalt 6.märtsiks 2022a oma CV koos motivatsioonikirjaga emailile: marialapsed@gmail.com

Lisainfot küsi perekodu juhatajalt tel 56151175 (Karis Mugamäe) või emaili: marialapsed@gmail.com  teel.

Meie asutusega saad tutvuda meie kodulehel: www.marialapsed.ee