Põhjarannik  21.12.2013
Sirle Sommer-Kalda
MTÜ Maria ja lapsed asutas 2002. aastal ukrainlanna Maria Minhof, kes on elanud Eestis üle 40 aasta. Alates 2003. aastast pakub mittetulundusühing asenduskoduteenust vanemliku hoolitsuseta lastele. Praeguseks on Maria MTÜ juhatusest tagasi astunud ning tegutseb edasi kasuemana, hoolitsedes kaheksa lapse eest.

Asenduskodu, mis pakkus esimestel aastatel hoolt ja peavarju 8 lapsele, on aga vahepeal tublisti laienenud.
Alates 2011. aastast on asenduskodus kolm eraldi peret, kus elab kokku 22 Ida- ja Lääne-Virumaa last, neist 15 vene- ja 7 eestikeelsetest peredest. Kaks perekonda elavad uue Tudulinna lasteaia kõrvaltiivas ning kooliskäivate laste pere on majutatud korteritesse, kus lasteaed varem tegutses.

URMAS USTAV: Kui paatoslikkus kõrvale jätta, on lastekodude aitamine sisejulgeoleku küsimus
Päkapikk on pealinna advokaadi Urmas Ustavi kohta tegelikult vähe öeldud: mees, kes kinkis koos oma velidega Lions klubist Tudulinna asenduskodule uhiuue bussi, on toeks ka muul ajal. Kui vaja, ostavad jalgrattad ja muruniiduki, kui tarvis, remondivad korterid. Tulu saamiseks müüvad jõuluturul hõõgveini.
Vandeadvokaat, advokaadibüroo Lextal partner Urmas Ustav ütleb, et tal ei ole midagi sesoonse heategevuse vastu, aga temale jääb sellest väheseks.

"Minu jaoks pole heategevus see, et võtan sülditaldriku kõrvalt telefoni, helistan Jõulutunnelisse ja siis olen endale kuni järgmise jõuluni ostnud indulgentsi, et tegin ka heateo ja võtan nüüd selle peale. Sealjuures ma ei taha midagi öelda Jõulutunneli projekti kohta, mis on väga kihvt. Samamoodi on väärt igaüks, kes õpib enda ümber ringi vaatama ja endast nõrgemaid märkama. Meie asi on püüda sõna võimalikult palju laiali saata."

"Meie" all peab ta silmas Lions-klubi LC Tallinn Eesti I. Vanimat riigis tegutsevat lõviklubi, mis registreeriti juba kaks aastat enne Eesti iseseisvumist. Selles lõviklubis on üle 30 liikme ja lihtsam oleks nimetada elualasid, mis pole klubis esindatud. "Siin on inimesed, kes leiavad, et on hea midagi head teha," võtab Ustav asja kokku.

Edukas mees usub, et abivajate tähelepanemine ja aitamine on mõtteviisi küsimus ega sõltu niivõrd inimese rahakoti paksusest. "Kui uks on juba paokile läinud, siis pole mingit vahet, kas inimene jõuab heategevuseni täna, homme või kümne aasta pärast. Oluline on see, et seeme tuleb idanema panna."

Tulevased lojaalsed kodanikud
Lastekodulaste märkamine pole üksnes õilis tegu. Kui jätta kõrvale paatoslikum pool, on see pragmaatilises mõttes puhtalt sisejulgeoleku küsimus, kinnitab Ustav.
"Kõik me teame, mis tuleb elu hammasrataste vahele jäänud lastest, kes saadetakse kombinaatlastekodusse. Tudulinna asenduskodus teevad inimesed ära metsiku töö selleks, et neist tuleksid palju suurema tõenäosusega tublid, lojaalsed, eesti keelt oskavad Eesti Vabariigi kodanikud, kes saavad oma eluga tulevikus ise hakkama ega ole riigile koormaks. Kes maakeeli öeldes ei pätistu."
Ustav möönab, et igaks heategevusprojektiks on vaja leida aega ja energiat, aga kui see muutub ühel hetkel loomulikuks, siis lihtsalt võtad selle aja. Ka siis, kui oled keskmisest hõivatum.
Tudulinna asenduskodu abistamiseks, aga ka teistest heategevuslikeks ettevõtmisteks kaupleb klubi üheksandat aastat Tallinna Raekoja platsil jõuluturul hõõgveiniga. Turg kestab ligemale 40 päeva ja iga klubiliikme kohta tuleb neli 5tunnist vahetust.
"Aega pole kunagi, aga seda tuleb lihtsalt võtta, sest muidu ei saaks midagi tehtud. See on hästi naljakas kogemus, kui hommiku poole teed advokaaditööd ning lõuna ajal vahetad riided ja hakkad hõõgveini müüma."

Kuni jõuludeni on 95 protsenti ostjaskonnast soomlased, kellele rahvusvaheline lõviliikumine ei vaja tutvustamist. Pärast jõule ja uue aasta alguses saabuvad Vene turistid, kellele küll Lions klubid ei ütle midagi, aga kes poetavad meelsasti raha korjanduskarpi, kui selgitada, et kõik läheb püha ürituse tarbeks.
Veenmist ei vaja
Päeval, mil Lions klubi liikmed ajavad asenduskodu hoovi uue Peugeot väikebussi, on päkapikutamine täies hoos. Uus buss vahetab välja kasutatud eelkäija, mille sama klubi poolteist aastat tagasi kinkis, kuid mille pidamine läks suure läbisõidu tõttu kulukaks.

Ustav rõõmustab, et head asjad hakkavad oma elu elama. "Kui eelmise bussi saamislugu oli 5-6aastane projekt - tuli tutvustada lastekodu ja siinseid inimesi -, siis uue soetamiseks polnud mul vaja peaaegu midagi teha. Klubiliikmed on siin nüüdseks korduvalt kohal käinud ja veendunud, et siin tegutsevad vastutustundlikud inimesed."

Ustavi tutvus asenduskodu asutaja Maria Minhofiga ulatub kaheksa aasta taha.
"Sattusin nägema Mariat ühes Maire Aunaste saates. Mõtlesin, pagan, peab ikka inimesel suur süda sees olema, et sellist asja teha! Siis ma polnud veel Lionsis, aga hakkasime oma advokaadibürooga Tudulinnas käima. Meil tekkis algusest peale hea klapp. Kui kohtume, siis ta alati kallistab ja musitab."

Minhof kinnitab, et Urmas on nagu oma poeg, kellele saab otse rääkida, milles probleem ja kus on abi vaja. "Näiteks kui oli tõsine probleem veega - see oli nii jube, et ei saanud söögitegemiseks ega valge pesu pesemiseks kasutada -, ostis klubi mitu tuhat eurot maksnud filtrid."

Minhofi kasuperest eraldi tegutsevas asenduskodus hinnatakse aga kingituseks saadud muruniidukit, uusi jalgrattaid ning kooliealiste laste perele renoveeritud ja sisustatud kortereid. "Nad on justkui meie suured ja tugevad vennad - lõvid," iseloomustab asenduskodupere oma häid sõpru.  
 
Hindamatu abi
MTÜ Maria ja lapsed juhataja Karis Mugamäe tõdeb, et ilma kõrvalise abita poleks asutus kindlasti see, mis ta praegu on. "On olnud hetki, kus oleme mõelnud, kas lõpetame tegevuse või jätkame. Kui olime kaheksa lapsega, oli peaaegu võimatu toime tulla. Elasime siis veel Maria majas ja saime Lions klubilt eluks vajalikku abi kuni küttepuudeni välja."

Nüüd, kui asenduskodu on jõudsasti laienenud, on saabunud paremad ajad. "Riigilt saadud rahaga saaks esmavajadused rahuldatud, aga küsimus on selles, mis tasemel ja kas see oleks see kvaliteet, mida me tahame. Ilma toetuseta jääks küsimärgi alla teraapiline pool, mida me Lions klubi ja TÜ kliinikumi lastefondi abil pakume. Meil poleks kindlasti füsioterapeuti, tegevusterapeut-logopeedi ja eripedagoogi," loetleb Mugamäe.

Erispetsialistide rolli ei saa aga juhataja sõnul üle hinnata, sest lapsed, kes lastekodusse tulevad, on aina raskemad: lapsepõlvetraumad on sügavamad, väga palju on uimasti- ja alkoholisõltlaste lapsi, neid, kes on kogenud vägivalda. Haavad on sügavamad ja laste psühholoogiline seisund keerulisem.
Väljastpoolt käivad tugijõud ei tohterda ainult hingehaavu. Näiteks 3aastane tüdruk, kes külaliste juures rõõmsalt ringi silkab, ei peaks arstide esialgse prognoosi järgi üldse kõndima. "Ta tuli meile kahekuusena ja on tänu füsioterapeudile läbi teinud väga kõva arengu. Aga see on olnud pikaajaline protsess," räägib Mugamäe.

Ustav ütleb pisitüdruku edusaame vaadates, et lahkub Tudulinnast aina kergema südamega. Ja meenutab, et esimestel kordadel oli ta täiesti läbi raputatud, mõjutatuna lugudest, milliseid koledusi vanemad oma lastele teevad.

Juhataja Karis Mugamäe kinnitab, et lapsed on asenduskodus õnnelikud ja hoitud ning neid ei pea haletsema.

Päkapikud ei too soki ja sussi sisse ainult ainelisi kingitusi, vaid pühendavad ka oma aega. Näiteks käis Maidla noortekeskus koos lastega piparkooke meisterdamas.

SA TÜK Lastefond toetab ka tänavu MTÜ Maria ja lapsed asenduskodu
Juba kolmandat aastat toetab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond MTÜ Maria ja lapsed asenduskodu võimaldades seal elavatele lastele eripedagoog-logopeedi ja tegevusterapeudi teenuseid.

Sel aastal on Lastefond otsustanud kaasrahastada? MTÜ Maria ja lapsed projekti „Aitame lapsel maailma mõista“, mille eesmärgiks on toetada ja suunata asenduskodu kasvandike sotsiaal-kognitiivset arengut, parandada nende emotsionaalset enesetunnet ning aidata seeläbi üles leida ja edasi arendada laste olemasolevaid tugevusi. Projekt leiab aset 2013. aasta oktoobrist 2014. aasta juunini ning selle raames tegelevad lastega eripedagoog Pille Kriisa, tegevusterapeut Tiina Kallavus ja füsioterapeut Margit Mäll.

Lastefondi toel on nimetatud spetsialistid tegelenud MTÜ Maria ja lapsed asenduskodu kasvandikega juba 2010. aastast. Kõnealune projekt omab olulist mõju kogu ühiskonna arengule, kuivõrd meie kõigi ühine panus laste kasvatamisse ja toetamisse on aluseks, et lapsest kasvaks iseseisev ja eeskujulik ning endaga hästi toime tulev noor.

Andmise ja saamise rõõm! 
Tudulinnas tegutseb alates 2003a MTÜ Maria ja lapsed asenduskodu, pakkudes kodu vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Meie MTÜ areng on toimunud tõusude ja mõõnadega, on olnud kergemaid ja raskemaid aegu. Nüüdseks võime aga öelda, et oleme tunnustatud asenduskodu, kus elab kokku 22 last. Vaadates tagasi meie algusaastatele kui pakkusime kodu vaid 8 lapsele, võime öelda, et meie MTÜ areng on olnud märgatav.

2010a septembrist laiendasime koostöös Tudulinna vallavalitsusega ühise projekti raames asenduskodu, kolisime uutesse ruumidesse ja alustasime teenuse pakkumist kokku 16 vanemliku hoolitseuseta jäänud lapsele, tegutsesime kahe perena.

2011. aastal tekkis tänu Lions-klubile LC Tallinn Eesti I abile võimalus luua veel ka kolmas pere, et pakkuda lisaks veel kuuele lapsele uus kodu. Seejuures avanes võimalus majutada kooliskäivad lapsed elama omaette peresse, mis võimaldab neil elada märksa iseseisvamalt koos sellega kaasneva vastutuse ning üksteisega arvestamise ning aitamise ja toetamise oskusega. Lions-klubi LC Tallinn Eesti I, mis on Eesti vanim lions-klubi, aitas renoveerida eelnevalt Tudulinna lasteaiale kuulunud korterid ja sisustas need  mööbli ning muu vajalikuga.

Meie lapsed osalesid rõõmuga oma uute tubade remontöödel ja abistasid meie vabatahtlikke remondimehi lastele sobiva värvilahenduse ja tapeedi valikul. Selle projekti tulemusel said lapsed ise osaleda oma kodu loomisel ja tänutunne ning siiras rõõm saatsid kogu meie tegevust, mis ilma Lions-klubi LC Tallinn Eesti I toetuseta oleks jäänud vaid meie suureks unistuseks.

Meie laste jaoks oli see projekt kindlasti suurimaks väärtuseks, mille koostöös Lions-klubiga LC Tallinn Eesti I oleme saavutanud. Meie koostöö klubiga on kestnud aga juba aastaid ja nad on saanud meie asenduskodu olulisteks sõpradeks, nad on justkui meie suured ja tugevad vennad-LÕVID. Nad on vennad, kellele saame loota, kellega oma muret jagada ja kellega koos lahendusi leida.

Meie asenduskodu on saanud Lions-klubilt LC Tallinn Eesti I väga suurt abi nii teenuse kvaliteedi tõstmiseks kui lastele erinevate väljasõitude korraldamiseks, vajalike vahendite ja teenuste ostmiseks.
2012 suvel täitus meie asenduskodu suur ja kauaoodatud unistus. Lions-klubi LC Tallinn Eesti I kinkis meile 9-kohalise bussi, mis on hindamatu abiline laste igapäevaelu korraldamisel. Samuti kinkisid nad meile väga vajaliku muruniiduki ning sülearvutid.

Sellel suvel said lapsed klubi toetusel külastada Maarja küla noori ning veeta sealses külas meeleoluka ja õpetliku nädala.

Lisaks oleme saanud Lions-klubi LC Tallinn Eesti I toetusel pakkuda lastele vajalikku füsioterapeudi teenust ja täiendada mänguvarusid. Suve algul kinkisid nad meie lastele jalgrattad.
2013 kinkis Lions-klubi LC Tallinn Eesti I koostöös Lego Charity Foundation’iga meie lastele  heategevuse korras hulgaliselt Lego-komplekte eri vanuses lastele.

Lisaks materiaalsele abile on klubi meeskond olnud alati emotsionaalseks toeks ning andnud abi ka juriidiliste nõuannetega.

MTÜ Maria ja lapsed tänab südamest Lions-klubi LC Tallinn Eesti I toetuse ja abi eest.
Tänu neile tunneme, et nii olulised väärtused nagu märkamine, hoolivus ja koostöövalmidus on meie ühiskonnas olemas!