Tartu Postimees kirjutab: 
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on otsustanud peale haigete laste ravi toetamise ja lastehaiglale aparatuuri ostmise aidata ka üht Ida-Virumaa asenduskodu – Maria ja Lapsed.

Selles Tudulinna kodus elab üheksa last, kellest noorim on aastane ja kõige vanem 17-aastane.

Asenduskodu juhataja Karis Mugamäe ütles, et kõige suurem mure on tal vägivaldsest perest pärit lastega, kelle psüühiline trauma on sedavõrd suur, et kasvatajail puuduvad teadmised ja oskused niisuguste lastega hakkamasaamisel.

See oligi põhjus, miks Karis Mugamäe TÜ Kliinikumi Lastefondi poole pöördus ning küsis, kas fond saab aidata asenduskodusse tegevusterapeudi palkamisel. Oma taotluses pidas juhataja silmas kindlat inimest, sotsiaaltöö- ja eripedagoogiharidusega tegevusterapeuti Tiina Kallavust (pildil).

«Tiina Kallavus käis eelmisel aastal meil osa lastega individuaalselt tegelemas,» rääkis ta. «Ma nägin, kui hästi ta neile mõjus ning kuidas lapsed arenesid. See on olnud mu viimase aasta kõige õnnelikum projekt,» ütles Karis Mu­­ga­­mäe.

Tiina Kallavus, kes on Tartu Herbert Masingu kooli direktor, ütles, et ta hakkab Tudulinnas käima igal laupäeval. Ta lisas, et on ise varem ametis olnud Ida-Virumaa lastekaitsetöötajana ning teab hästi asenduskodu sünnilugu.

«Eelmisel laupäeval juba olin seal,» märkis Tiina Kallavus. «Päeva pikkuseks kujunes seitse tundi ja need täitsin ma lihtsalt lastega koosolemisega. Nad on just uude majja kolinud, nende hulgas on uusi lapsi, kasvataja on uus. Tegime esimesi samme üksteisega tutvumisel.»

Tiina Kallavus tunnustas väga lastefondi niisugust sammu tähele panna ka lastekodusid.

«See on niisugune töö, mis mõõtmisele ei allu. Lastefondi tegu on väga eeskuju andev teistelegi rahastajatele. Panustades raha asenduskodu laste kasvatamisse ja toetamisse, teeme neist tulevikuks paremad lapsevanemad hoolimata sellest, et praegu pole nende elus kõik hästi läinud.»