VIROL rahastas läbi siseturvalisuse taotlusvooru meie projektitaotlust "Riskiperede toetamine käitumismustrite muutmisel.  Projekti raames pakume psühholoogilist tuge ja perenõustamisteenust peredele, kus on esinenud vaimset ja/või füüsilist vägivalda.  Teenust rahastab VIROL kokku summas 3150eur. Peredele vajalike teenuste osutamine toimub ajavahemikul 01.12.2020-30.09.2021a