Individuaalne psühholoogiline nõustamine

Kõigil lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedel on võimalik saada aastas kuni 4,5 akadeemilist tundi individuaalset psühholoogilsit nõustamist.

Lääne-Viru peredele kontakt:
Ene Augasmägi: tapa.vabatahtlik@gmail.com, +372 5598 0670

Ida -Viru peredele kontakt:
Tiina Parmasto: tparmasto@hotmail.com,  +372 5812 1666

Psühholoogilist nõustamist viivad läbi: Ave Rosental, Nelly Randver, Svetlana Gorbatšova.

Kõik teenused on peredele tasuta.

tegevusi rahastatakse riigihanke " Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele" raames