Individuaalne supervisioon

Peredel on antud projekti tegevuste raames võimalik saada ka individuaalset supervisiooni, kus läbi individuaalse nõustamise on võimalik  märgata uusi lahendusi keerulistele olukordadele. Siin jõustatakse inimest läbi ressursside leidmise ja toetatakse muutuste tegemist oma käitumises.

Lääne-Viru peredele kontakt:
Ene Augasmägi: tapa.vabatahtlik@gmail.com, +372 5598 0670

Ida -Viru peredele kontakt:
Tiina Parmasto: tparmasto@hotmail.com,+372 581 2166

 Superviisor: Nelly Randver

Kõik teenused on perele tasuta.

tegevusi rahastatakse riigihanke " Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele" raames