Kasuperede tugiteenused

Koostöös Virumaa Tugiteenuste MTÜga pakume jaanuar 2020-detsember 2020 a
Lääne- ja Ida-Virumaa hooldus-, eestkoste- ja laspendaja peredele erinevaid tugiteenuseid.

Meie tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ vahenditest.
Teenustel osalemine on peredele tasuta.

Meie poolt pakutavad tugiteenused peredele:


Projekti raames on võimalik korraldada ka ühekordseid temaatilisi toetusgruppe nii sihtgrupile kui ka erinevatele võrgustikutöötajatele. Ning kui on huvilisi siis kindlasti ka teostame need võimalused.