Grupinõustamine

Grupinõustamised lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele toimuvad Virumaa erinevates piirkondades kord kuus, 2020a II poolaasta kohtumsied toimuvad alljärgnevatele kuupäevadel:

Grupinõustamised Lääne-Virumaal.
Grupijuht: Pille Kriisa
Regutreerimine ja info Karis Mugamäe,  tel. 56151175; email: marialapsed@gmail.com

2020a II poolaasta tegevusplaan

Rakvere grupp

Kuupäev

Kestvus

Toimumise koht

Teema

06.07.2020

17.00 -20.15

Tedre 11  Rakvere

Toimetulek lapse väljakutsuva käitumisega II

17.08.2020

17.00 -20.15

Ülejõe5a, Tudulinna

Koostöö lapse võrgustikuga - rõõmud ja väljakutsed

14.09.2020

17.00-20.15

Tedre 11 Rakvere

Pere väljakutsed

05.10.2020

17.00-20.15

Tedre 11 Rakvere

 

Trauma ja lapse lugu

09.11.2020

17.00 -20.15

Tedre 11  Rakvere

Suhted peres ja pere ümber

 07.12.2020 17.00-20.15 Tedre 11 Rakvere Enesehoid

 Grupinõustamsied Ida-Virumaal
Grupijuhid: Svetlana Gorbatšova ja Natalia Umarova
Regstreerimine ja info: Tiina Parmasto, tel  58121666 või e-mail tparmasto@hotmail.com

2020a II poolaasta tegevusplaan: 

NARVA GRUPP

Kuupäev

Kestvus

Toimumise koht

Teema

26.08.202

17.00 -20.15

Tuleviku 7, Narva

Lapsevanema roll suhtlemisel kooli/lasteaiaga - vastasseisude vältimine

23.09.2020

17.00 -20.15

Tuleviku 7, Narva

Konfliktsituatsioonidega toimetulek -win-win olukord I


28.10.2020


17.00-20.15


Tuleviku 7, Narva
 

Konfliktsituatsioonidega toimetulek -win-win olukord II

19.11.2020

17.00-20.15

  Tuleviku 7, Narva

Lapse vajaduste mõistmine, eneseregulatsioon

9.12.2020

17.00 -20.15

Tuleviku 7, Narva

Piiride seadmine, lapse isiklik võrgustik, mis teda mõjutab ja kuidas seda kaasata


JÕHVI GRUPP

25.08.2020

17.00 -20.15

Sompa 5a, Jõhvi

Lapsevanema roll suhtlemisel kooli/lasteaiaga - vastasseisude vältimine

22.09.2020

17.00 -20.15

Sompa 5a, Jõhvi

Konfliktsituatsioonidega toimetulek -win-win olukord I

27.10.2020

17.00 -20.15

Sompa 5a, Jõhvi

Konfliktsituatsioonidega toimetulek -win-win olukord II

18.11.2020

17.00 -20.15

Sompa 5a, Jõhvi

Lapse vajaduste mõistmine, eneseregulatsioon

10.12.2020

17.00 -20.15

Sompa 5a, Jõhvi

Piiride seadmine, lapse isiklik võrgustik, mis teda mõjutab ja kuidas seda kaasata