Perede tugiteenused

Meie poolt pakutavad tugiteenused peredele:


Meie spetsialistid: perenõustaja, pere tugiisik ja eripedagoog tegutsevad koostöös ning jõustavad pereliikmeid, et toetada pere üldist toimetulekut. Meie eesmärgiks on tegeleda eelkõige riskiperedega kus on kasvamas lapsed. Nõustame nii pereliikmeid kui ka lapse ümber toimetavaid teisi võrgustikuliikmeid (kool, lasteaed jne).