Meist

MTÜ Maria ja lapsed eesmärgiks on toetada raskustesse sattunud lapsi ja nende peresid. Kõigi tegevuste planeerimisel ja elluviimisel lähtume miljööteraapilisest lähenemisest.

Meie põhitegevusalaks on perekoduteenuse pakkumine vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Pakume perekoduteenust korraga kuni 19 lapsele Tudulinna alevikus, Ida-Virumaal ning kuni 10 lapsele Rakvere linnas, Lääne-Virumaal.

Lisaks pakume alates 2018 a septembrist ka hubaselt koduses õhkkonnas lastehoiuteenust korraga  kuni 5 lapsele. 2018 september-2020a august toetas meie lastehoiu tegevust Euroopa Sotsiaalfond.

Raskustesse sattunud perede ja erivajadustega last kasvatavate perede toetamise eesmärgil oleme alustanud ka pereteraapia, tugiisikuteenuse ja eripedagoogilise nõustamise pakkumist.Siin saad tutvuda meie ühingu põhikirja ja viimaste majandusaatsa aruannetega:

Põhikiri

Majandusaatsa aruanne 2019

Majandusaastaa aruanne 2018

Personali eetikakoodeks

Hea annetamise tava


Kõigis oma tegevustes lähtume Eesti Vabariigi Seadusandlusest ning valdkonna õigusaktidest ja üldisest heast tavast ning vabaühenduste eetikakoodeksist (vt. heakodanik.ee).
Väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust. 


Võta meiega ühendust:

Email again: