Meist

MTÜ Maria ja lapsed põhieesmärgiks on toetada raskustesse sattunud lapsi ja nende peresid läbi erinevate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste arendamise ja osutamise.

Meie põhitegevusalaks on perekoduteenuse pakkumine vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Pakume perekoduteenust korraga kuni 12 lapsele Tudulinna alevikus, Ida-Virumaal ning 19 lapsele Rakvere linnas, Lääne-Virumaal. Lisaks pakume ellu astuvatele noortele järelhooldusteenust. 

Meie Rakvere majas aadressil Tedre 11 oleme loonud ka hubaselt koduse õhkkonnaga lastehoiuteenuse, kus korraga pakume teenust kuni 5 lapsele.

Raskustesse sattunud perede toetamise eesmärgil oleme me teadlikult arendanud ka erinevaid tugiteenuseid peredele. Ja nii pakume me juba 2018a alates ka pereteraapia teenust, tugiisikuteenust nii lastele kui peredele ning lisaks veel ka eripedagoogilist nõustamist nii peredele kui lastega tegelevatele spetsialistidele.

Lisaväärtusena oleme alati valmis jagama oma kogemusi ja olema nõustajaks/mentoriks oma valdkonna spetsilistidele.
  Oleme avatud igakülgseks koostööks, mis on kooskõlas meie väärtustega :)
Siin saad tutvuda meie ühingu põhikirja ja viimaste majandusaasta aruannetega:

Põhikiri

Majandusaatsa aruanne 2019

Majandusaastaa aruanne 2018

Personali eetikakoodeks

Hea annetamise tava


Kõigis oma tegevustes lähtume Eesti Vabariigi Seadusandlusest ning valdkonna õigusaktidest ja üldisest heast tavast ning vabaühenduste eetikakoodeksist (vt. heakodanik.ee).
Väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust. 


Võta meiega ühendust:

Email again: