Organisatsioonist

MTÜ Maria ja lapsed põhieesmärgiks on toetada raskustesse sattunud lapsi ja nende peresid läbi erinevate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste arendamise ja osutamise.

Meie põhitegevusalaks on perekoduteenuse pakkumine vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele.  Pakume perekoduteenust kuni 12 lapsele Tudulinna alevikus, Ida-Virumaal ning 19 lapsele Rakvere linnas, Lääne-Virumaal. Lisaks pakume ellu astuvatele noortele järelhooldusteenust. 

Meie  Rakvere majas aadressil  Tedre 11 oleme loonud  ka hubaselt koduse õhkkonnaga lastehoiuteenuse, kus korraga pakume teenust  kuni 5 lapsele.

Raskustesse sattunud perede toetamise eesmärgil oleme me teadlikult arendanud ka erinevaid tugiteenuseid peredele.  Ja nii pakume me  juba 2018a alates  ka pereteraapia teenust,  tugiisikuteenust nii lastele kui peredele ning lisaks veel ka  eripedagoogilist nõustamist nii peredele kui lastega tegelevatele spetsialistidele. 

Lisaväärtusena oleme alati valmis jagama oma kogemusi ja olema nõustajaks/mentoriks oma valdkonna spetsilistidele.
  Oleme avatud igakülgseks koostööks, mis on kooskõlas meie väärtustega :) Meie maja Tudulinnas aadressil  Kooli 3:

 
Meie korter Tudulinnas aadressil Uus tn 2:
Meie maja Rakveres aadressil Tedre 11:
Meie maja Rakveres aadressil Pähkli 9: