Organisatsioonist

MTÜ Maria ja lapsed eesmärgiks on toetada raskustesse sattunud lapsi ja nende peresid. Kõigi tegevuste planeerimisel ja elluviimisel lähtume miljööteraapilisest lähenemisest.

Meie põhitegevusalaks on perekoduteenuse pakkumine vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Pakume perekoduteenust kuni 19 lapsele Tudulinna alevikus, Ida-Virumaal ning 10 lapsele Rakvere linnas, Lääne-Virumaal.

Euroopa Sotsiaalfondi toetusel pakume alates 2018 a septembrist ka hubaselt koduses õhkkonnas lastehoiuteenust kuni 5 lapsele.

Raskustesse sattunud perede toetamise eesmärgil oleme alustanud ka perenõustamisteenuse, tugiisikuteenuse ja eripedagoogilise nõustamise pakkumist.


Meie maja Tudulinnas aadressil  Kooli 3:
 Meie korter Tudulinnas aadressil Uus tn 2:
Meie maja Rakveres aadressil Tedre 11:
Meie buss: