Meie tegemised 


VEEBRUAR 2022

- Keerulised ajad nõuavad leidlikke lahendusi ja nii toimus sel korral meie meeskonna ühine ja perede põhine supervisioon veebi teel. Me olime kõik piisavalt nutikad ja see protsess möödus taas üksteist toetavalt ja mõistmist suurendavalt, aitäh superviisor Tuuli Vellamaale, kes juba aastaid meid sel teekonnal juhendab ja saadab.
- Kahjuks tuli sel kuul ka kahel meie vahval perel olla laste ja töötajate ühise haigestumise ja ravimise lainel isolatsioonis. Peame aga tõdema, et see raske aeg möödus suuremate muredeta ja üksteist toetavalt.  Kuna ka meie asutuse juhil õnnestus haigeks jääda sai meie tubli sotsiaaltöötaja proovida taas ka ajutist juhi tööd, mis õnnestust tal hästi, sest kõik vajaminevad tööd said koostöös kaugtoel oleva juhiga tehtud:)

- meie nobedad noored kribasid hoolikalt hobistipendiumite taotlusi SEB Heategevusfondile ja saatsid teele head soovid, et kõik kirja pandud ootused saaksid oodatud toetuse.

-Meie õpihimulised perevanemad osalesid SEB heategevusfondi poolt korraldatud Imago Teraapia koolitusel, kus õpiti juurde oskusi lastega imago dialoogi põhimõtete alusel suhtlemiseks, õpiti ka aktiivset kuulamist ja harjutati kuidas on olla kuuldud ja kuidas päriselt parimal viisil last tema mures kuulata.
-Meie pereteraapiast vaimustatud juht osales Tiiu Boltzmanni konstellatsioonide töötoas.
- Spordihuvilised noored käisid perevanemaga Otepää lumiseid nõlvasid avastamas. Proovitud sai nii kiiret lumelaua sõitu kui nautida Pühajärve Spa mõnusid. Pere väljasõitu toetas SEB Heategevusfond.
- Meie uudishimulikud noored avastasid Megazone Keskuse aktiivseid tegevusi laserrelvadega ja nautisid head filmi Kinos
- Meie mudilased nautisid talvevõlumaa imesid Hiiglaste maal ning lustisid saanisõitu hobustega ja lustisid kiiret ja lõbusat tuubisõitu. Ürituse läbiviimist toetas taas SEB Heategevusfond.

JAANUAR 2022

-Korraldasime perevanematele igati mitmekülgse ja huvitava üldkoosoleku, kus vaatasime üheskoos üle eelmise aasta Sostiaalkindlustusameti järelevalve meeskonna poolt antud soovitused ja tõdesime ühiselt, et teeme head tööd. Nautisime üksteise seltskonda ja tegime oma meeskonna koostöö tugevdamiseks ka mitmeid huvitavaid  teste ja harjutusi.
Kuna meie juht on vaimustunud pereteraapia õpingutest siis jagas ta meeskonnaga ka oma vahvaid märkamisi sel teemal.
- Meie juht osales  Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringu “Asendushoolduse TATi tegevuste ja SHS muudatuste mõjude hindamine” mõjuanalüüsi fookusgrupi intervjuul ning lisaks tegeles ta aktiivselt Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeühenduse tööga, osalses sealse juhatsue koosolekul ja tegi erinevate töögruppidega tööd.
-Meie uudishimulikud noored koos aktiivse perevanemaga osalesid SEB Heategevusfondi poolt korraldatud Rahatarkuse töötoas, mille järel pidi ka meie enda perevanem tõdema, et oelks seda tarkust vajanud juba oluliselt nooremas eas.

DETSEMBER 2021

- Piilusime päkapikke ja ootasime kannatamatult jõuluvana, kes saabus ja üllatas meie suuri aj väikeseid vahvate kingitustega. Oli äraütlemata ilus jõulukuu :)
-Küpsetasime hoolsalt piparkooke, et toetada Mariine Auto meeskonda vahvate jõuluüllatuste tegemisel oma klientidele. See oli vahva võimalus lastele, et kogeda ühist töö tegemist.
- Tegime Ülemiste Keskusele müügiks erinevat käsitööd, oli vahvat meisterdamist koos nalja ja rõõmuga.
- meie asutuse juht ja sotsiaaltöötaja lõpetasid edukalt tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud  Asenduskodu juhtide ja kesktaseme juhtide koolituse.
- Tutvustasime oma asutuse tööd Tallinna Tehnika Kõrgkooli jõuluhommiku meeskonna esindajatele. 

NOVEMBER 2021

- Meie asutuse tööga käisid tutvumas Tartu Herbert Masingu Kooli töötajad, oli igati silmaringi avardav päev niii neile kui meile, ühiselt ja üksteiselt õppida on ikka paganama lahe kogemus.
- Tegelesime teadlikult ka personali pädevusoskuste tõstmisega, nimelt osalesid meie tublid õpihimulised perevanemad Traumateadliku perevanema 2 päevasel koolitusel ning meie juht osales perekodu juhtide supervisioonil. 

OKTOOBER 2021

-Nautisime koolivaheaja võimalust, sest lasped olid sügisesest kooliajast juba tõesti väsinud ja vajasid puhkust, lusti ja õues hullamsie aega ja loomulikult nauditi ka hommikul pikalt magamist ja vahepeal ka mitte midagi tegemist. 
- Meie juhtkond korraldas projektipõhise tegevuse raames Koostöökohtumise päeva meie piirkonna lastekaistetöötajatele. Sel päeval tutvustasime omavalitsuste esindajatele meie asutuse tööd ja tööpõhimõtteid laiemalt ja andsime neile põhajliku ülevaate meie poolt  tehtavast peretööst. Rääkisime nii peredega tehtava tugiiiskutöö rõõmudest kui muredest ning eelkõige arutasime pereteraapia nõustamisprotsessi olemust ning arutasime ka omavahelisi koostöövõimalusi tuleviku vaates. Antud kohtumise läbiviimist rahastas Sotsiaalministeerium, uus selline kohtumine on planeeritud ka kevad 2022a.
-Meie juht koolitas erivajadustega laste ja peredega tööd alustavaid tugiisikuid.


SEPTEMBER 2021

- Meie lapsed alustasid taas kooliteed ja üks neiu neist täiesti esimest korda. Kogesime üheskoos kooli alguse saginat ja majad olid elevust täis. Seekord märkasime, et ka suuremad lapsed ootasid kooli, sest kevadel sai ikka ehk liigagi  pikalt koduõppel olla.  

- Meie muusikat armastavad sõbrad said tänu Mariine Auto meeskonna poolt pakutavale võimaluse osaleda Kratt festivali raames toimuval etendusel "Petja ja hunt". Selle lavastuse nägemine oli eriti vahva just seetõttu, et näitlejateks olid selagi noored tüdrukud ja poisid. Oli lõbu, nalja ja palju inspiratsiooni. 
- Üks meie eriliselt nutikas poiss alustas õpinguid Tartu Ülikoolis, hõiskasime rõõmust nii, et majagi hõikas meiega kaasa! Rõõm paisus veelgi suuremaks kuis elgus, et noore õpinguid hakkavad rahalsielt toetama ka meie pikaagsed sõbrad Lions Club Tallinn I meeskonnast.
- Meie Pähkli pere sai uhkeks auto omanikeks.  AS Kapitel meeskond  kinkis meie Pähkli perele kaua oodatud ja tõesti väga vajaliku auto.
- Meie juht osales vahval enesearengu juhtimisalasel koolitusel

AUGUST 2021

- Meie üks vahva teismeliste noorte pere koges võrratut perepuhkust Pärnu linnas, perepuhkus sai teoks tänu vahvale ühingule "Akadeemilised Kanada Eesti Naised".  Kogeti nii sportlikke väljakutseid kui lõõgastavat päikeseloojangut laevalt, tutvuti linnaga lähemalt ka  eletritõukeratastega ringi sõites ja nauditi eesti suvelinna ja sealse mere rõõme.
- Valmistusime agaralt kooliks, käisime shoppamas ja nautisime imelist suvepuhkuse lõppu.

JUULI 2021

- Nautisime päikest ja imelist suve, ujusime palju ja reisisime mööda Eestit nii Põhja- kui Lõuna poole. 

- Saatsime rõõmast ühe oma noore iseseisvasse ellu. Rõõmustasime siiralt ja käisime ka tema päris oma kodus soolaleivapeol. Tundsime siirast rõõmu meie uhke korteri omaniku üle, sõime ühiselt torti ja meenutasime vanu vahvaid aegu noore lapsepõlvest. 

JUUNI 2021

-   Meie asutuse juht pälvis uhke ja väärtusliku tunnustuse Tartu Herbert Masingu koolist, nimelt sai ta     Tiina Kallavuse nimelise piirinihutaja auhinna igati imelise rinnamärgi näol.  Auhinnast saab lugeda:  https://opleht.ee/2021/06/purib-miinimumnouetest-palju-korgemale/
-   Tegime vahva ühispeo lastekaitsepäeva tähistamiseks, kus saime kõik üheskoos nautida ka meie juhile Masingu koolist kingitud mega suurt ja uhket Piirinihutaja  torti.
- Tähistasime jaanipäeva ja külastasime mitmeid imelisi jaanipidusid. 

- Tähistasime kahe meie vahva noore kutsekooli õpingute lõppu, ühe noore põhikooli lõppu ja ühe noore gümnaasiumiõpingute lõppu. 

MAI 2021

- Päikeselisest Torontost saatsid meile soojad tervitused ja rahalise toetuse Akadeemilised Kanada Eesti Naised, kelle  toetusel saame soojustada ja korrastada meie Rakvere linnas asuva Tedre 11 maja välisfassaadi. Lisaks toetasid nad meie perekodu perede suviseid puhkusereise mille abil saavad lapsed koos neile turvaliste perevanematega veeta ühise 5 päevase puhkusereisi nende enda välja valitud sihtkohas meie armsas Eestis. 
- Meie vahvad ja uudishimulikud lapsed käisid tutvumas kelgukoerte tegemistega vahvas Lõuna-Eesti talus. Uudistada sai nii koeri kui nende pererahvast, kes lastele huvitavaid lugusid ja teadmisi koerte seikluslikust elust jagasid. Antud väljasõidu korraldamist toetas SEB heategevusfond tänu meie usinatele perevanematele, kes selleks reisiks projektitaotluse kirjutasid.

APRILL 2021
- Alustasime koostööd Ohvriabiga pakkudes perenõustamisteenust ja psühholoogilist tuge ohtu sattunud inimestele ja nende peredele.

MÄRTS 2021

- Arutasime oma ravikodu tüüpi pere töökorralduse läbi meie asutuse mentori/kliinilise psühholoogi/ tuntud koolitajaga
   Airiin Demiriga
- Korraldasime lapsepõhiseid ümarlaudu ja arutelusid, tegime koostööd Sotsiaalkindlustusameti ja lastekaitsetöötajatega
- Käisime lastega regulaarselt ratsutamas ja nautisime ratsutamisteraapia võimalusi
- Meie asutuse juhataja osales Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud asendushoolduse võrgustikukohtumisel ja
    ELNHÜ   juhatuse koosolekul
- Meie asutuses alustas tööd uue inimesena sotsiaaltöötaja Riina
- Meie kaks peret käisid oma perega privaatsel perepuhkusel Toolse Puhkekülas. Antud väljasõite toetas
   SEB Heategevusfond
- Meie noored lustisid Järvamaal Valgehobusemäe puhkekeskuses, harjutasid oma lumalauasõidu oskusi ja
   nautisid tuubisõitu

VEEBRUAR 2021
- Meie juhatuse liikmed lõpetasid edukalt pereteraapia põhiõppe
- Meie juhataja jagas ja kuulas kogemusi perekoduteensue osutamisest Tallinna lastekodu juhtkonnaga
- Meie juures alustas tööd uus perevanem Tiina

JAANUAR 2021
- Lustisime Kiviõli tuhamäel, sõitsime lumelauaga ja nautisime vahvat talevilma
- Õppisime elama isolatsiooni tingimustes ja hoolitsema üksteise eest ning õppima distantsilt

DETSEMBER 2020
- nautisime talveilma ja lustisime lumes
- Piilusime päkapikke ja võtsime vastu jõuluvana
- Meie vahvad toetajad  SEB Heategevusfondist, Jänese Notaribüroost,  Catabult Labes OÜst, Astro Vara OÜst, Sõmeru perearstikeskusest, Alestor OÜst ja ka Jüri Kaljundi ning Olga Beloglazova  aitasid täita jõuluvana kingikotti ja panustasid meie laste vahva jõuluvaheaja sisutamisse

OKTOOBER 2020

- nautisime taas hipoteraapiat, oli neid kes kogesid seda grupitegevusena ja ka neid kes kasutasid individuaalse hipoteraapia võimalust
- Käisime pere eelkooliealiste lastega Viljandis teatris vaatamas etendust Tuhkatriinu, seda  toetas SEB Heategevusfond
- Noored lähevad Tallinnas uudistama etendust Tagurpidi ja katsetavad kõrgusekartust T1 Keskuse vaaterattal, mida taas  toetas SEB Heategevusfond
- meie rallispordi huvilised noored käisid oskusi katsetamas kardisõidul ning uudishimulikud noored uudistasid ringi AHHAA Keskuses
- Kogesime ühise meeskonnana vahvat ja lustlikku supervisoonipäeva Tuuli Vellamaa juhendamisel
- Meie asutuse juht käis koostöökohtumisel Terviseameti ja sotsiaalministeeriumi ametnikega, et üheskoos arutleda viiruspuhangu juhiste teemal
- Meie asutuse juht kosutab end ELNHÜ juhtidele mõeldud arengupäeval Paide Ajakeskuses
- Meie usinad noored kirjutasid mitmeid õppestipendiumi taotlusi SEB Heategevusfondile
- Koolivaheaja meeldejäävaks kujundamisel käisime suplemas AQUA Veekeskuses ja nautisime kinos vahvaid noortefilme

SEPTEMBER 2020

- Meie usinad lapsed käisid Tallinnas Ironmani võistlustel vabatahtlikena abiks
- meie pere pisemad käisid tutvumas hobustega ja nautisid hipoteraapiat
- Meie asutuse juht osales ELNHÜ üldkoosolekul Tallinnas
- Meie juht osales Tallinnas  Kaido Pajumaa koolitusel " Tunnustav juhtimine"
- Arutlesime meeskonnas ja ammutasime uusi teadmisi Pille Kriisa poolt läbi viidud koolituspäeval "Traumateadlikkus". Koolitust   toetas rahaliselt Euroopa Sotsiaalfond
- Meie vahvad perevanemad kirjutasid koos lastega vahvaid ja seikluslikke pereprojekte SEB Heategevusfondile. Kirjutajad olid taas supertublid, sest kõik pered said oma plaanitud tegevuste toetuseks 300eur. 

AUGUST 2020

- Veetsime lastega mõnusalt aega Tallinna Loomaaias, mida toetas SEB Heategevusfond
- Kogu meie vahva kollektiiv osales Tartus Miljööteraapia koolitusel, koolitajaks Anne Daniel-Karlsen. Koolituse läbiviimist toetas       Euroopa Sotsiaalfond
- Meie asutust külastas  välishindamise raames Viljandi perekodu koos oma välishindamise meeskonnaga
- Käisime ka ise oma välishindamise meeskonnaga Viljandi perekodus külas 

JUULI 2020

-Avasime 1.juulil meie uue perekodu pere.
-Meie usinad lapsed osalesid Malevas.
-Veetsime vahva ja elamusi täis päeva, mida korraldasid Ironmani meeskond ja Lastefond.
-Meie üks perekodu pere käis ühisel puhkusereisil Lõuna-Eestis, kus avastati erinevaid vaatamisväärsusi, sealhulgas külastati ka liikluslinnakut.

JUUNI 2020

-Meie vahva kollektiiv täiustas end Supervisioonil.
-Meie vaprad ja uudishimulikud lapsed osalesid erinevates suvelaagrites.
-Nautisime rõõmsalt jaane.
-Käisime oma väiksemate lastega hobuteraapias.
-Pisematega veetsime põgusalt aega Lottemaal, mida toetas SEB Heategevusfond.
-Oleme oma lustakate noortega käinud põnevusi otsimas Kiviõli seikluskeskuses, mille elluviimist toetas Mariine Auto.
-Meie agarad ja tublid lapsed lõpetasid õppeaasta edukalt ja naudivad puhkust.

MAI 2020

- Käisime uudistamas meie perevanema suvemaja ja nautisime seal vahvat kevadilma koos mõnusa grilliga.
- Jätkasime tegevusi õues, tegime korda oma aiamaad, istutasime lilli, elupuid ja valmistasime suveks ette meie mitmed ja mitmed kasvuhooned.

-Korrastasime meie hoovi ja puhastasime ning värvisime üle meie palklauad, et ka edaspidi mõnusalt grillimist nautida saaksime. Et igavust peletada, tegime aias kriitilise ülevaatuse ning koostasime pika nimekirja eesootavatest töödest, mida lastega üheskoos juba peagi ette võtame.
- Meie vahva ja ettevõtlik noormees näitas tüdrukutele eekuju ja külvas pea kogu oma toa valgusküllased kohad täis erinevaid seemneid. Nüüd ootame suve, et saaksime nautida tema kasvatatud arbuuse, tomateid ja kurke.
- Meie spordihuviliste laste üks parimatest treeneritest, Tauno, igatses meie lapsi nii väga, et korraldas oma töö ümber viisil, et saab käia üks kord nädalas vaid meie lastele pesapallitrenni läbi viimas. Taaskohtumise rõõm nii lastel kui treeneril oli silmaga nähtav.
- Jätkasime koduõppel õppimist ja õpetamist. Kuigi oleme selles väga osavad, tunneme, et sel aastal võiks suvi tulla kiiremini kui varesematel aegadel.
- Ostsime oma MTÜle ühe vahva ja koduselt hubase maja Rakvere linna, et sellest koostöös meie tööka meeskonna ja lastega juba peagi üks uus kodu luua.

APRILL 2020

- Kohanesime uue viirusest tingitud olukorraga ja uudistasime pidevalt meediast tulevat infot ning tegime kõik selleks, et püsida terved. Sõime vitamiine, otsisime metsast karulauku ja viibisime ohutult ka piisavalt värskes õhus.
- Jalutasime Kunda mererannas ja uudistasime sealset kaunist loodust.
- Saime vahva võimaluse külastada Lontova seiklusparki ja loomulikult saime seal siis vahvalt hullata.
- Meie juht kohanes uue Zoom keskkonnaga, kus tal mitmed olulised päevad ja koosolekud tuli läbi viia ja osaleda.
- Tutvusime Eesti kauni loodusega, käisime mitmetel matkaradadel ning tutvusime põhjalikumalt ka Tudu matkarajaga.
- Korraldsime meie tüdrukutele ühe vahva tüdrukute päeva Peipsiäärses looduses ja käisime poiste eest salaja söömas suitskala :) Kuna meie tüdrukud on aga nii mõistvad ja üksteist hoidvad, viisime õhtul osa maitsvad kalad ikka ka poistele :).
- Grillisime ja nautisime ilusaid kevadilmasid.
- Tegime ära mitmed olulised kevadtööd, värvisime üheskoos lastega aeda, mängumaju ja kiikesid ning ronimisväljakuid. Koostöö sujus hästi ja tõdesime, et oleme üks vahva tiim, kus nii poisid-tüdrukud kui naised-mehed ei pelga ühtki tööd.

MÄRTS 2020

- Meie juht osales Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste juhtide üldkoosolekul Tallinnas.
- Meie uudishimulikud töötajad valmistusid osalema mitmetel huvitavatel konverentsidel ja koolitustel, kuid viiruse leviku tõttu viibisime hoopis kodus ja jagasime oma mõtteid ja kogemusi uue olukorraga seoses.
- Mängisime põnevaid lauamänge, meisterdasime ja katsetasime erinevaid huvitavaid toite, mis tõsi küll kõik ei tulnudki väga maitsavd välja, kuid põnevust ja lusti saime ikka :)
- Viiruse leviku tõttu olime väga kodused, vaatasime uudiseid ja olime üksteisele sel keerulisel ajal toeks.
- Harjutasime oskusi koduõppel, meie mitmekülgsed töötajad harjutasid õpetajaametit ning peame siin kiitma oma lapsi, kes olid väga tublid õpilased. Meie töötajad said aga teada, et on ikka täiesti õige ameti valinud, nad jätkavad hea meelega pereema tööd ega kipu koolidesse õpetajaks :)
- Meie ägedad teismelised tegid meile palju rõõmu ja korraldasid meile ootamatult ühe vahva nõiapeo koos vingete nõidadega. On lausa lust, kuidas nad oskavad meid üllatada ja kui loovad nad oma tegemistes on.


VEEBRUAR 2020

- Korraldasime perevanematele Supervisioonipäeva Tuuli Vellamaa juhendamisel.
- Naudime vaheaega, puhkame ja uudistame erienavid Eesti paiku ja tegevuskeskusi.


JAANUAR 2020

- Tervitasime rõõmsalt uut aastat.
- Meie vahvad töötajad läbisid individuaalsupervisiooni.
- Käisime tutvumas Tilsi Perekodu tööga ja tegime kollektiivile vahva ühise lõõgastuspäeva, kus jätkus aega nii tööjuttudeks kui mõnusaks puhkuseks.
- Meie juht osales sotsiaalministeeriumis kohtumisel, kus arutleti perevanemalepingu regulatsiooni muutmise vajadusi ja võimalusi.
- Meie juht osales ELNHÜ juhatuse koosolekul Viljandi perekodus.
- Käisime lastega Tallinna loomaaias loomi uudistamas, külastasime kino ja sõitsime Tallinnas SKY vaaterattaga. Mõnulesime lastega SPAs ja külastasime Tallinna Teaduskeskust.