Teenused


MTÜ Maria ja lapsed mittetulundusühingu eesmärgiks on toetada raskustesse sattunud lapsi ja nende peresid.
Kõigi tegevuste planeerimisel ja elluviimisel lähtume 
miljööteraapilisest lähenemisest.


Meie põhitegevusalaks on perekoduteenuse pakkumine vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele.
Pakume perekoduteenust kuni 19 lapsele Tudulinna alevikus, Ida-Virumaal ning 6 lapsele Rakvere linnas, Lääne-Virumaal.Euroopa Sotsiaalfondi toetusel pakume alates 2018a septembrist ka hubaselt koduses õhkkonnas lastehoiuteenust kuni 5 lapsele.

Raskustesse sattunud perede toetamise eesmärgil oleme alustanud ka perenõustamisteenuse, perede tugiisikuteenuse ja eripedagoogilise nõustamisteensute  pakkumist.

Erivajadustega lastele pakume koostöös Virumaa Tugiteenuste MTÜga tugiisikuteenust.

Kasuperedele pakume koostöös Virumaa Tugiteenuste MTÜga grupinõustamisi ning mentori teenust.