Järelhooldusteenus

Koostöös kohalike omavalitsustega pakume iseseisvasse ellu astuvatele noortele lisatuge järelhooldusteenuse näol. Teenuse raames tagame noorele tema elamiskulude katmise, abi asjaajamisel ning tuge iseseisvumisel.