Kriisi- ja erihooldusperede projekt2024a pakume koostöös Tallinna Lastekoduga kriisi- ja erihooldusperedele peretoetusteenust ja mentorlust.


Riigihange: Kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse korraldamine
Sotsiaalkindlustusametile
Viitenumber: 265466


https://www.kriisipere.ee