2022

DETSEMBER

- Oi kuidas me seda ootasime: päkapikud, jõuluvana, kingitused, lumesadu, lumememmed, lumelinnad, jääpangad Peipsi peal...tõotab tulla äge kuu :)
-Meie vahvad perevanemad koos sotsiaaltöötajaga käisid end täiendamas ja osalesid 4 päevasel Traumateadliku hooldaja koolitusel.
- Kuusakoski AS tegi meile üllatava annetuse, mille abil saime täiendada perede igapäevaeluks vajalikke vahendeid.
-Meie teatrihuvilised lapsed koos kohalike Ukraina noorte aj nende juhendajaga valmistasid ette ühe vahva ja südamliku jõuluetenduse, millega esineti nii Lions Club Tallinn Eesti I jõulupeol kui ka Mäetaguse ning Avinurme vanurite kodudes.
- Meie perevanem koos noorega osales Imago suhtekoolitusel, mille korraldas SEB Heategevusfond
- Meisterdasime, küpsetasime ja proovisime kätt müügimeestena Ülemiste Keskuse jõululaadal.
-Nautisime talverõõme ja hullasime lumes.

NOVEMBER

- Osaleme oma meeskonnaga meie valdkonna Eesti Asenduskodude Töötajate Liidu tunnustusüritusel "Kuldne Kartul". Naudime häid etteasteid ja rõõmustame, et häid inimesi ja organisatsioone on märgatud.

- Meie asutuse tööga tulevad tutvuma teiste sarnaste asutuste juhid, saame koos mõtiskleda ja kogemusi vahetada, et edaspidi keerulisi juhtumeid veelgi paremini lahendada.

- Meie juht osales juhtide supervisioonil ja juhtide ühenduse üldkoosolekul Viljandis, et jagada oma mõtteid ja saada uusi ning huvitavaid teadmisi.
-Käisime väikestega vees hullamas ja veemõnusid nautimas, nautisime Rakvere kinos filme ja hullasime sügiseses looduses, avastasime erinevaid matkaradu ja nautisime ka veel sooja päikest.

- Käisime meie teatrihuvilistega uudistama Estonia Teatrisse Naksitrallide etendust. Lisaks oli meil võimalus uudistada ka lavatagusesse maailma. Meie osalus seal saab toimuma tänu SEB Heategevusfondile.

- Meie Tedre maja ehitustööd käisid täie hooga, ehitusmehed siblisid ümber maja varahommikust hiliste õhtutundideni ja kõigil meil oli põnev maja välimuse arengut jälgida.

- esimene lumi tõi palju rõõmu ja elevust nii meie väikestele, suurtele kui koduloomadele. Lusti jatkus ja lumesadu täitis meie majade hoovid ilusa ning armsa lumevaibaga.

OKTOOBER
- Ootasime meie tublide noorte koolilastega kannatamatult SEB Heategevusfondi õppestipendiumite vastuseid ja saime sealt suurepäraseid uudiseid. Kõik meie stipendiaadid said toetuse ja ka meie vahvad perede ühistegemiste projektid said kõik oodatud toetuse.
- Meie vahvad naised osalesid EATL kohtumisel- suvekool sügiseses ilmas :)
- Meie juht viis koostöös Sotsiaalkindlustusametiga läbi miljööteraapilise kohtumispäeva KLAT meeskonna inimestele.
-Meie väiksed lapsed käisid uudistamas Võru Liikluslinna ja sealset Nõiariiki. vahva ja elamusterohke kogemuse aitas lasteni taas SEB Heategevusfond

SEPTEMBER
- Lions Klubi Tallinn Eesti I otsustas toetada meie kahte tublit ja õpihimulist ülikooli noort, et neil oleks võimalus pühenduda õppimisele saavad nad klubi poolt igakuist toetust ja ka sealsete inimeste emotsionaalset tuge.
- Meie üks väike mudilane sai koolilapseks ja alustas õpinguid 1 klassis.
-Meie perevanemad koos juhiga osalesid 4 päevasel Traumateadliku perevanema koolitusel.
- Meie juht osales juhtide koosolekul ja läbis Kaido Pajumaa juhtimiskoolituse, kuidas olla tunnustav ja motiveeriv juht oma meeskonnale.

VEEBRUAR

- Keerulised ajad nõuavad leidlikke lahendusi ja nii toimus sel korral meie meeskonna ühine ja perede põhine supervisioon veebi teel. Me olime kõik piisavalt nutikad ja see protsess möödus taas üksteist toetavalt ja mõistmist suurendavalt, aitäh superviisor Tuuli Vellamaale, kes juba aastaid meid sel teekonnal juhendab ja saadab.
- Kahjuks tuli sel kuul ka kahel meie vahval perel olla laste ja töötajate ühise haigestumise ja ravimise lainel isolatsioonis. Peame aga tõdema, et see raske aeg möödus suuremate muredeta ja üksteist toetavalt. Kuna ka meie asutuse juhil õnnestus haigeks jääda sai meie tubli sotsiaaltöötaja proovida taas ka ajutist juhi tööd, mis õnnestus tal hästi, sest kõik vajaminevad tööd said koostöös kaugtoel oleva juhiga tehtud:)

- meie nobedad noored kribasid hoolikalt hobistipendiumite taotlusi SEB Heategevusfondile ja saatsid teele head soovid, et kõik kirja pandud ootused saaksid oodatud toetuse.

-Meie õpihimulised perevanemad osalesid SEB heategevusfondi poolt korraldatud Imago Teraapia koolitusel, kus õpiti juurde oskusi lastega imago dialoogi põhimõtete alusel suhtlemiseks, õpiti ka aktiivset kuulamist ja harjutati kuidas on olla kuuldud ja kuidas päriselt parimal viisil last tema mures kuulata.
-Meie pereteraapiast vaimustatud juht osales Tiiu Boltzmanni konstellatsioonide töötoas.
- Spordihuvilised noored käisid perevanemaga Otepää lumiseid nõlvasid avastamas. Proovitud sai nii kiiret lumelaua sõitu kui nautida Pühajärve Spa mõnusid. Pere väljasõitu toetas SEB Heategevusfond.
- Meie uudishimulikud noored avastasid Megazone Keskuse aktiivseid tegevusi laserrelvadega ja nautisid head filmi Kinos
- Meie mudilased nautisid talvevõlumaa imesid Hiiglaste maal ning lustisid saanisõitu hobustega ja lustisid kiiret ja lõbusat tuubisõitu. Ürituse läbiviimist toetas taas SEB Heategevusfond.

JAANUAR

-Korraldasime perevanematele igati mitmekülgse ja huvitava üldkoosoleku, kus vaatasime üheskoos üle eelmise aasta Sotsiaalkindlustusameti järelevalve meeskonna poolt antud soovitused ja tõdesime ühiselt, et teeme head tööd. Nautisime üksteise seltskonda ja tegime oma meeskonna koostöö tugevdamiseks ka mitmeid huvitavaid teste ja harjutusi.
Kuna meie juht on vaimustunud pereteraapia õpingutest siis jagas ta meeskonnaga ka oma vahvaid märkamisi sel teemal.
- Meie juht osales Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringu “Asendushoolduse TATi tegevuste ja SHS muudatuste mõjude hindamine” mõjuanalüüsi fookusgrupi intervjuul ning lisaks tegeles ta aktiivselt Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeühenduse tööga, osalases sealse juhatuse koosolekul ja tegi erinevate töögruppidega tööd.
-Meie uudishimulikud noored koos aktiivse perevanemaga osalesid SEB Heategevusfondi poolt korraldatud Rahatarkuse töötoas, mille järel pidi ka meie enda perevanem tõdema, et oleks seda tarkust vajanud juba oluliselt nooremas eas.